"Stećci Podveležja"

Stećci Podveležja (Adis Zilić) je 8. knjiga u izdanju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauka, koje kontinuirano podržava izdavačke projekte od opšteg značaja za nauku u Bosni i Hercegovini. Knjiga je monografskog karaktera, donosi detaljan pregled ovih nadgrobnih spomenika u okviru jedne mikroregije koja dos sada nije sistematski istraživana. Zbog toga je ova monografija kako su, između ostalog, ocijenili recenzenti - vrijedan naučni doprinos histografiji o stečcima. Inače Stećci Podveležja je prva autorova knjiga, štampana dvojezično, na bosanskom i engleskom jeziku.


Rehabilitacioni Centar (dom) za stara i iznemogla lica PODVELEŽJE

 

Objekat Centra čini kompleks zgrada koji se sastoji od četiri stambena objekta, od kojih je jedan prizemni, jedan se sastoji od prizemlje (suterena) i sprata, a dva objekta se sastoje od prizemlje (suterena) i dva sprata. Strukturu objekata čine:

- Recepcija
- Restoran (prizemlje, kuhinja, hladnjača, ostave... )
- Šest apratmana. Stambeni prostori su istih dispozicija ima dvanaest stambenih jedinica u kojima može braviti 12- 48 osoba.
- Biblioteka s čitaonicom
- Trgovina
- Frizeraj,
- Soba za masažu, soba za medicinsko osoblje
- Višenamjenska sala

Centar ima zajedničke prostori, administrativni dio. Cijeli prostor Centra je urbaniziran i osvijetljen. Predviđen je praking prostor uz pristupnu cestu. U kompleksu se nalazi džamija sa šadrvanom, pristupni trg, rampa, stepenište, šetnica, zelene površine, prostor za otpad, agregat, čatrnja, septik, upojni bunari, zelene površine i parking prostor.

Ukupna površina zgrada u Centru iznosi 2 500 m2. Površina partera je 1011 m2.


Vjetroelektrana Podveležje bit će izgrađena do kraja 2016.

 

 

Međutim, radovi još nisu ni počeli i ne zna se kada će tačno. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić nedavno je upozorio Elektroprivredu BiH kako bi, ukoliko u prvih šest mjeseci ove godine ne krene s gradnjom, mogla ostati bez potrebnih dozvola, to jest koncesije.

Brojne studije

 

- Zaključenim ugovorom o koncesiji, između Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i JP Elektroprivreda BiH, preuzeta je obveza implementacije projekta izgradnje VE Podveležje. Ugovorom je ostavljena mogućnost izmjene uvjet iz ugovora, uz saglasnost ugovornih strana, kazali su za Oslobođenje iz Elektroprivrede.

 

Elektroprivreda BiH je, kako su kazali, Ministarstvu gospodarstva HNK-a početkom decembar 2014. godine uputila inicijativu za zaključivanje aneksa na osnovni ugovor o koncesiji, kojim bi se krajnji rok za izgradnju VE Podveležje prolongirao do 31. decembar 2016.

 

- Pored duge procedure odobravanja kreditnih sredstava i izbora konzultanta, Elektroprivreda je provela tendersku proceduru i odabrala izvođače za izradu projektne dokumentacije, razine glavnog projekta, za internu mrežu puteva vjetroparka, za glavni projekt trafostanice na koju će biti uvezani vjetroagregati. Urađena je studija transportnih mogućnosti na relaciji Luka Ploče - Podveležje, te su izvedeni geoistražni radovi na lokaciji buduće VE, a sve u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH. U toku je izrada studije nultog stanja ptica i šišmiša na lokalitetu Podveležja. U 2015. planiran je izbor izvođača i početak izvođenja radova na izgradnji interne mreže puteva, trafostanice, te priključnog dalekovoda u dužini cca 2,3 kilometara, rekli su iz ovog preduzeća.

 

Domaća operativa

 

U prvom kvartalu 2015. godine, dodaju, planirana je objava tendera za izbor isporučitelja vjetroagregata, čija je obveza izrada glavnog projekta VE, transport opreme, izgradnja temelja, montaža opreme i ispitivanje nakon izgradnje. Okončanje postupka izbora izvođača očekuje se u trećem kvartalu 2015. godine. Izgradnja i puštanje u pogon VE Podveležje planirano je za kraj 2016. godine.

 

Federalno Ministarstvo energije, rudarstva i industrije je izdalo, na osnovu zaključka Vlade FBiH, prethodnu saglasnost na priključak na prijenosnu mrežu VE Podveležje, NOS BiH je izdao certifikat za priključak VE na prijenosnu mrežu, a Elektroprenos BiH je izdao tehničke uslove priključenja VE Podveležje na prijenosnu mrežu.

- Projekt izgradnje vjetroelektrane na platou Podveležje otvara mogućnost angažiranja domaće građevinske operative i radnog angažiranja lokalnog stanovništva, te će stvoriti pretpostavke za razvoj drugih djelatnosti na ovom području.


catrnja